Filozof Seneca: biyografi

Filozof Seneca: biyografi
Filozof Seneca: biyografi
Anonim

Seneca bir filozof, yetenekli bir konuşmacı, kıskanılacak bir belagat ile ayırt edilir, eserleri yakından incelenen bir yazardır. Seneca Jr. (o da denildiği gibi) birçok özdeyiş ve deyişin yazarıdır.

Seneca (filozof) - biyografi

Seneca filozofu

Seneca, eski bir filozof, Cordoba'da (İspanya) Romalı "süvari" ve ünlü hatip Lucius Anneus Seneca'nın ailesinde doğdu. Seneca Sr., çocuğa temel ahlaki ilkelerle ilham veren ve belagat gelişimine büyük önem veren oğlunun yetiştirilmesi ve eğitimi ile uğraştı. Çocuğun hayatında büyük bir iz, ona felsefe sevgisini aşılayan ve daha sonra yaşam yolunu belirleyen annesi ve teyzesi tarafından bırakıldı. Felsefe sevgisi olmadığı için babanın çocuğun özlemlerini paylaşmadığına dikkat edilmelidir.

Roma'da yaşayan, geleceğin filozofu Seneca ve o zamanlar sadece Seneca Jr., coşkuyla retorik, dilbilgisi ve elbette felsefeyle meşguldü. Pisagorcular Sextius ve Sotion'un, Cynic Demetrius'un ve Stoacı Attalus'un konuşmalarını coşkuyla dinledi. Seneca Sr.'nin saygı duyduğu Papyrius Fabian hocası oldu.

Siyasi bir kariyerin başlangıcı

Seneca filozofu

Derin felsefi ve retorik bilgi, Seneca'nın sosyo-politik alanda başarılı bir şekilde ilerlemesine izin verdi. Romalı filozof Seneca, kamusal faaliyetinin en başında avukatlık yaptı, daha sonra, etkili Mısır valisi Vitrasius Pollio ile evlenen teyzesinin yardımıyla, kendisine senatör unvanını getiren bir questura aldı.

Hastalık olmasaydı, büyük olasılıkla, gelecekteki Romalı filozof Seneca, babasının örneğini izleyerek bir retorikçi olurdu. Ancak, bir devlet adamı olarak kariyerinin başında onu sakatlayan ciddi bir hastalık, onu farklı bir yol seçmeye itti. Hastalık o kadar acı verici ve şiddetliydi ki, Seneca'yı intihar düşüncelerine sürükledi, neyse ki düşünceler kaldı.

Önümüzdeki birkaç yıl filozof Seneca, tedavi gördüğü ve doğa bilimleri üzerine tezler yazmakla meşgul olduğu Mısır'da geçirdi. Mısır'da rahatlıktan uzak yaşam ve felsefe eğitimi onu basit bir yaşama alıştırdı. Bir süre et yemeyi bile reddetti, ancak daha sonra vejetaryenlik ilkelerinden geri çekildi.

Senatodaki Faaliyetler

Romalı filozof Seneca

Dönüşünde, filozof Seneca Senato'ya girer ve burada yetenekli bir hatip olarak hızla ün kazanır, bu da Roma'nın hükümdarı Caligula'nın kıskanç kıskançlığını uyandırır. Romalı filozof Seneca coşkuyla ve anlamlı bir şekilde konuştu, belagat konusunda kıskanılacak bir yeteneğe sahipti ve onu nefesini tutarak dinleyen bir dinleyici kitlesini kolayca büyüleyebilirdi. Böyle bir yetenekle övünemeyen Caligula (yukarıdaki fotoğrafa bakın),filozofa karşı güçlü bir nefret duyuyordu. Kıskanç ve kıskanç Caligula, Seneca'nın hitabet yeteneğini mümkün olan her şekilde küçümsedi, ancak bu, onun hemşehrileriyle başarılı olmasını engellemedi.

Seneca'nın hayat yolu 39'da sona erebilirdi, çünkü Caligula parlak hatibi ortadan kaldırmayı amaçladı, ancak sarayın hanımlarından biri imparatora tüketimden acı çeken Seneca'nın uzun yaşayamayacağını söyledi.

Yaklaşık olarak, Seneca evlendi, ancak yazılarında kayan ipuçlarına bakılırsa, iki oğlu olan evlilik başarısız oldu.

Korsika Bağlantısı

Seneca antik Roma filozofu

Claudius'un s altanatının başlangıcında, filozofun en sinsi ve öngörülemeyen düşmanı, Julia Livilla'dan (Claudius'un yeğeni) nefret eden ve destekçilerine sağladığı destek için Seneca'ya zulmeden imparator Messalina'nın karısıydı. hükümdar üzerinde nüfuz için Messalina ile savaşan Caligula kız kardeşlerin. Messalina'nın entrikaları, filozofu, Julia ile bir aşk ilişkisinin (bir versiyona göre) sanığı olarak Senato'dan önce göründüğü iskeleye getirdi. Claudius'un şefaati hayatını kurtardı, ölüm cezasının yerini eski bir Roma filozofu ve yazarı olan Seneca'nın neredeyse 8 yıl kaldığı Korsika adasına bir bağlantı aldı.

Sürgün, felsefi düşünmeye ve yazmaya çok fazla zaman ayırabileceği düşünüldüğünde bile onun için inanılmaz derecede zordu. Bu, emperyal mahkemede nüfuzu olan kişilere, cezayı hafifletip anavatanına geri göndermesini istediği, bize ulaşan pohpohlayıcı temyizlerle doğrulanır. Yine deancak, ancak Messalina'nın ölümünden sonra Roma'ya dönebildi.

Siyasete dönüş

Romalı filozof Seneca en başta

İmparator Claudius'un genç karısı Agrippina'nın çabaları sayesinde Seneca Roma'ya döndü ve yeniden siyasete atıldı. İmparatoriçe onu hırslı planlarını gerçekleştirmek için bir araç olarak gördü. Çabaları sayesinde, filozof Seneca praetorun başına geçti ve oğlu genç Nero'nun öğretmeni oldu. O zaman, Nero'nun danışmanlarından biri olarak velinimetin ölümünden sonra çoğaldığı gücünün yükselişi olarak kabul edilebilir, onur ve öğretmene en yüksek güven bahşeder.

Genç Nero'nun merhum Claudius'un anısına yaptığı cenaze konuşması kalemine aittir. Daha sonra, Seneca, imparator için çok takdir edildiği tüm durumlar için konuşmalar yazdı. Pompeia Paulina ile olan evliliği sadece servetini ve nüfuzunu artırmakla kalmadı, aynı zamanda ona mutluluk da getirdi.

Nero'nun Hükümdarlığı

Romalı filozof Seneca dedi ki

Nero'nun s altanatının başlangıcı Seneca için sakin geçti, çünkü o zaman onun tavsiyesini dinleyen imparatordan tükenmez bir güven kredisine sahip oldu. Tarihçiler, s altanatının ilk yıllarında gösterdiği Nero'nun cömertliğinin Seneca'nın değeri olduğuna inanıyor. Ünlü filozof onu gaddarlıklardan ve diğer ölçüsüzlük tezahürlerinden korudu, ancak imparator üzerindeki etkisini kaybetmekten korktuğu için sefahat eğilimini teşvik etti.

Elli yedinci yılda, Seneca konsolosluk görevine layık görüldü. o zamana kadarservet 300 milyon sesterce ulaştı. İki yıl sonra Nero, Seneca'yı Agrippina cinayetine dolaylı olarak katılmaya zorlar. Ölümü, imparator ile böyle onursuz ve doğal olmayan bir eyleme katılmaya zorlandığını kabul edemeyen filozof arasındaki ilişkide bir bölünmeye neden oldu. Daha sonra filozof, Nero için bu suçu haklı çıkaran ikiyüzlü bir konuşma yazar.

İmparatorla ilişkiler giderek kötüleşiyor. Hükümdara büyük serveti bir kişinin elinde toplama tehlikesine dikkat çeken ve Nero'nun dikkatini yurttaşların Seneca'ya karşı saygılı tutumuna çeken rakiplerin entrikaları üzücü sonuçlara yol açtı - ilk danışman gözden düştü ve, kötü sağlık bahanesiyle mahkemeden emekli oldu ve tüm devleti Nero'ya verdi. Daha sonra, tenha bir mülkte emekli olma isteğini reddeden imparatorun ilerici zulmünden korkarak, hasta olduğunu söyleyerek kendini bir odaya kapattı.

Seneca'nın Ölümü

Seneca filozof biyografisi

Nero'nun canını almayı amaçlayan Piso'nun komplosu, filozofun kaderinde trajik bir rol oynadı. Kibirli eleştirmenler, Seneca'yı bir komploya katılmakla, imparatora sahte bir not vermekle ve ona eski öğretmenin ihanetine dair güvence vermekle suçladı. İmparatorun emriyle Seneca damarlarını açtı ve yeteneklerinin ailesi, arkadaşları ve hayranlarıyla çevrili günlerini sonlandırdı.

Filozof Seneca öğretisinde vaaz verirken inlemeden ve korkmadan vefat etti. Karısı kocasını takip etmek istedi ama imparator intihar etmesini engelledi.

Seneca - konuşmacı

Seneca kaldıinanılmaz derecede zeki, çok yönlü eğitimli bir kişi, düşünür ve filozof, belagat dehası, parlak bir hatip ve esprili bir muhatap olarak arkadaşların ve hayranların hatırası. Seneca, sesine ustaca hakim oldu, konuşmasının eşit ve pürüzsüz bir şekilde aktığı, aşırı pathos ve görkem olmadan, muhatabına veya dinleyiciye filozofun ona söylemek istediklerini ilettiği geniş bir kelime dağarcığına sahipti. Kısalık ve etkileyicilik, tükenmez zeka ve zengin hayal gücü, eşsiz sunum zarafeti - onu diğer konuşmacılardan ayıran şey budur.

Edebi eserler

Seneca'nın yazar olarak ünü, düşüncelerini ifade ettiği, bir filozof, yazar ve ahlakçı olarak hareket ettiği nesir eserlere dayanmaktadır. Ünlü bir hatip olarak ve biraz süslü olsa da muhteşem bir üsluba sahip olarak, zamanının ilk edebi şahsiyeti olarak kabul edildi ve birçok taklitçi kazandı. Edebi eserleri Cicero'nun takipçileri ve arkaistler tarafından eleştirildi, buna rağmen Seneca'nın yazıları Orta Çağ'a kadar değerlendi ve incelendi.

Seneca'nın felsefi görüşleri

Seneca kendini bir Stoacı olarak görüyordu, ancak bilim adamlarına göre felsefi görüşleri eklektizme daha yakın. Bu, öncelikle, insanların zayıflıklarına ve kusurlarına karşı gösterdiği hoşgörüyle kanıtlanır. Seneca'nın stoizmi, bireyin içsel özgürlüğünü, insan tutkularına ve zayıflıklarına boyun eğmeyi, ilahi iradeye şikayetsiz teslim olmayı ima etti. Filozof, bedenin sadece ruhun kurtulduğu ve gerçek yaşamı kazandığı bir zindan olduğuna inanıyordu.onu terk etmek.

Seneca, felsefi görüşlerini vaazlar şeklinde açıkladı. Efsanevi entrikalara dayanan on iki hiciv (küçük risale), üç büyük risale, birkaç epigram, dokuz trajedi ve İmparator Claudius'un ölümüne adanmış bir siyasi broşür, insanlığa bir miras olarak bırakılmıştır. Günümüze sadece Nero için yazılmış konuşma parçaları gelebilmiştir.

Popüler Konu